Importeur van
technische watersportartikelen
De FirePro® werking  en blusprincipe
De FirePro® werking  en blusprincipe

De FirePro® werking en blusprincipe

De FirePro® aërosol brandblusser- en brandblussystemen zetten, eenmaal geactiveerd, een reactie in gang waarbij de vrijgekomen aërosol de vrije radicalen van de verbranding bindt.

Blust door de verbrandingsreactie op moleculaire basis te stoppen

De aërosol die door de FirePro® Aërosol Brandblussers en Brandblussystemen wordt gegenereerd bestrijdt en blust vuur niet door gebruik te maken van de methoden van verstikking (wegnemen van zuurstof) of koeling, maar door de verbrandingsreactie op moleculaire basis te stoppen (door het binden van vrije radicalen) zonder het zuurstofgehalte aan te tasten.

Activering methodes

De FirePro® aërosol brandblussers- en brandblussystemen kunnen elektrisch, thermisch of handmatig (of in een combinatie van twee van deze methoden) worden geactiveerd. 

Elektrische activering

Aan de units van de FirePro® aërosol brandblussers- en brandblussystemen bevinden zich voedingsdraden voor de elektrische inwerkingstelling van de toestellen.

Termische activering

  • Thermokoord
    Een mogelijkheid tot activering van de unit is door middel van het zogeheten thermokoord (een temperatuurgevoelige draad/sensor). Deze wordt gekoppeld aan de unit en langs de mogelijke brandhaarden geplaatst.
  • Bulb activator
    Een mogelijkheid tot activering van de unit is door middel van de zogeheten bulb activator. Deze werkt het zelfde als een sprinklerkop. Doordat het glazen bulbje bij een bepaalde temperatuur breekt, wordt via een veermechanisme de unit geactiveerd.

Na activering is de brand in enkele seconden geblust

Eenmaal geactiveerd wordt het vaste materiaal getransformeerd in een snel expanderende blusaërosol die, na een koelsectie te zijn gepasseerd (in bepaalde modellen), via de uitstroomopening van de brandblusser, naar buiten treedt en in de beveiligde ruimte binnen enkele seconden de brand blust. 

Doelmatigheid van de Aërosol

De aërosol is opgebouwd uit deeltjes van microformaat. Deze deeltjes zijn gesuspendeerd in een edelgas, waarbij de verhouding tussen het blootgestelde oppervlak en de reactiemassa extreem hoog is (waardoor de voor het blussen benodigde hoeveelheid actief materiaal tot een minimum kan worden beperkt). Deeltjes van deze minieme afmetingen blijven gedurende een relatief lange tijd in suspensie, waardoor zij de bij ontbranding aanwezige natuurlijke convectiestromen kunnen binnenstromen. Dit leidt tot een toename van de doelmatigheid van de blusstof.

Gelijkmatige verspreiding

Aan de uitstroomzijde bevindt zich een raster voor de gelijkmatige verspreiding van de blusaërosol.

Neem contact op over De FirePro® werking en blusprincipe
KPE Holland | © 2018 Gebruikersvoorwaarden| Privacy verklaring| Sitemap| Contact