Importeur van
technische watersportartikelen
Privacy verklaring

Privacyverklaring KPE Holland

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met KPE Holland, gevestigd aan Delta-Industrieweg 9, 3251 LX,  Stellendam. KVK 24406705.

Versie: juli 2018

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat KPE Holland in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. KPE Holland gebruikt uw persoonsgegevens voor:

- Offertegegevens (potentiële) klanten
In het kader van het calculeren en uitbrengen van offertes en het doen van acquisitie. Bewaartermijn persoonsgegevens: 7 jaar na het laatste contact met u als betrokkene vanuit de (potentiële) klant.

- Ordergegevens klanten
In het kader van het uitvoeren van orders en het doen van acquisitie. Bewaartermijn persoonsgegevens: 7 jaar na het laatste contact met u als betrokkene vanuit de klant.

 - Persoonsgegevens mailinglist (potentiële) klanten
In het kader van het versturen van digitale nieuwsbrieven. We versturen u normaliter maximaal 1 nieuwsbrief per 6 maanden. In de nieuwsbrief staat onderaan een link waarmee u u eenvoudig af kunt melden. We zullen u dan per direct geen nieuwsbrieven meer versturen, tenzij u uw zelf weer aanmeldt. Bewaartermijn persoonsgegevens: 7 jaar na het laatste contact met u.

 - Klachtregistratie klanten
In het kader van de afwikkeling van klachten en verbetering van de bedrijfsvoering. Bewaartermijn persoonsgegevens: 7 jaar na het laatste contact met u als betrokkene vanuit de klant.

- Klantbeoordelingen klanten
In het kader van acquisitie en verbetering van de bedrijfsvoering. Bewaartermijn persoonsgegevens: 7 jaar na het laatste contact met u als betrokkene vanuit de klant.

- Offertegegevens potentiële leveranciers
In het kader van leveranciersbeoordeling en selectie. Bewaartermijn persoonsgegevens: 7 jaar na het laatste contact met u als betrokkenen vanuit de (potentiële) leverancier.

- Ordergegevens leveranciers
In het kader van uitvoering van inkoopopdrachten en leveranciersbeoordeling. Bewaartermijn persoonsgegevens: 7 jaar na het laatste contact met u als betrokkene vanuit de leverancier.

 - Sollicitatiegegevens potentiële medewerkers
In het kader van de uitvoering van een wervings- en selectieproces. Bewaartermijn persoonsgegevens: 1 maand na afwijzing van een sollicitatie. Wanneer u in dienst komt, nemen we de gegevens op in het personeelsdossier. 

- Interne bedrijfsinformatie
In het kader van bedrijfsvoering. Bewaartermijn persoonsgegevens: 7 jaar na het laatste contact met u.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

- Potentiële klanten inclusief eventuele contactpersonen
Voor- en achternaam, geslacht, telefoon, e-mail, locatiegegevens (zoals IP-adres), overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact.

- Klanten inclusief eventuele contactpersonen
Voor- en achternaam, geslacht, telefoon, e-mail, locatiegegevens (zoals IP-adres), overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact.

- Potentiële leveranciers inclusief eventuele contactpersonen
Voor- en achternaam, geslacht, telefoon, e-mail, locatiegegevens (zoals IP-adres) overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact.

- Leveranciers inclusief eventuele contactpersonen
Voor- en achternaam, geslacht, telefoon, e-mail, locatiegegevens (zoals IP-adres) en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact.

- Potentiële medewerkers
Voor- en achternaam, geslacht, adres, telefoon, e-mail, locatiegegevens (zoals IP-adressollicitatiebrief, curriculum vitae en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact.

Minderjarigen

Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kpeholland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

KPE Holland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KPE Holland) tussen zit.

Bewaartermijnen

KPE Holland zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer de bewaartermijn is verstreken, verwijderen we uw gegevens of gebruiken we uw gegevens anoniem, bijvoorbeeld omdat we de data nog willen gebruiken voor interne analyses en rapportages.

Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval, neem dan contact op via: info@kpeholland.nl.

Delen met anderen

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om.

KPE Holland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KPE Holland blijft verwerkingsverantwoordelijk.

Gegevensbeveiliging

KPE Holland maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

KPE Holland gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

KPE Holland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Wat als u niet van cookies houdt?

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KPE Holland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kpeholland.nl.

KPE Holland wil er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

KPE Holland zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw reageren.

KPE Holland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KPE Holland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kpeholland.nl

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Neem direct contact op
KPE Holland | © 2018 Gebruikersvoorwaarden| Privacy verklaring| Sitemap| Contact